Video

Karpatské bukové pralesy - Světové přírodní dědictví UNESCO.
Záběry ze všech deseti "pokladů světa" zachycující jejich celoroční proměnu jsem pořídil během 4 let .