Pralesy UNESCO

V červnu roku 2007 byly na prestižní seznam Světového přírodního dědictví UNESCO zapsány nejcennější bukové pralesy Karpat. Jedná se o mezinárodní projekt, kdy dva státy – Slovensko a Ukrajinu spojila společná věc výběru deseti pralesů (4-5 Slovensko, 6 Ukrajina), která nakonec vyústila v zařazení těchto nejdivočejších oblastí Karpat do věhlasné společnosti Yellowstonského národního parku a dalších asi 200 lokalit na celém světě. Tyto pralesy se rozprostírají podél osy dlouhé 185 kilometrů od Rachovských hor na Ukrajině po Vihorlat na Slovensku. Opravdovou perlou mezi nimi je Uholsko-Širokolužanský masív na Zakarpatské Ukrajině, který s rozlohou přesahující 10 000 ha je pokládán za největší komplex souvislého bukového pralesa v Evropě, kde se vyskytují nejvyšší jedinci buku evropského na světě přesahující 50 metrů. Celkově žije v těchto pralesích neuvěřitelných 73 druhů savců, což tyto divočiny činí naprosto unikátními ve srovnání s ostatními evropskými místy světového dědictví.